Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö börjar gälla 31 mars

Det 31 mars börjar den nya föreskriften AFS 2015:4 att gälla. De nya föreskrifterna ställer krav på ett förebyggande arbete gällande bland annat att undersöka, riskbedöma och åtgärda arbetsmiljörisker kopplade till arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling. Vidare ska arbetsgivaren upprätta mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt se till…

The post Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö börjar gälla 31 mars appeared first on Teko.