CSR & Hållbarhetsdag för textil- och modeindustrin

Välkommen till en dag med hållbarhet och CSR i centrum! Ett EU-direktiv som förväntas träda i kraft och bli svensk lag den 1 december 2016 gör hållbarhetsredovisning obligatoriskt för bolag med mer än 250 anställda. Den 19 maj beslutade regeringen om lagrådsremiss om företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy. Lagändringarna…

The post CSR & Hållbarhetsdag för textil- och modeindustrin appeared first on Teko.