Bioinnovation söker ny programchef

BioInnovation är en satsning med visionen att Sverige har ställt om till en bioekonomi 2050. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster. Initialt finansieras satsningen av Vinnova, Energimyndigheten och…

The post Bioinnovation söker ny programchef appeared first on Teko.