BioInnovation: Ny utlysning öppen nu!

Biobaserade innovationer i offentligt finansierad verksamhet Denna utlysning syftar till att stimulera innovationer som leder till nya biobaserade material, produkter och tjänster, som sedan ska kunna implementeras inom offentligt finansierad verksamhet. Projektförslagen kan inriktas mot att utveckla nya material, produkter och tjänster, eller mot att undersöka möjligheter till helt nya funktioner…

The post BioInnovation: Ny utlysning öppen nu! appeared first on Teko.