Att bryta invanda livsmönster – 2020 års rapport om hållbar konsumtion från Science Park Borås

Hållbarhetsbegreppet är i stark förändring. I en värld där flertalet konsumenter följer trender snarare än konsumentupplysning blir kunskapen om framtidens konsumenter central. Mötet mellan konsumenter som med olika drivkrafter agerar och företag som behöver hitta nya affärsmodeller som inte tär på jordklotets ändliga resurser, är en spännande och för planeten…

The post Att bryta invanda livsmönster – 2020 års rapport om hållbar konsumtion från Science Park Borås appeared first on TEKO – Sveriges Textil och Modeföretag.