Arbetsrättsliga frågor med anledning av Coronaviruset

Publicerat: 2020-03-03 TEKO får just nu löpande frågor av arbetsrättslig karaktär med anledning av Coronaviruset. Nedan redovisas kort några av frågeställningarna. Arbetsmiljö Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och smittrisker (AFS 2018:4) ska arbetsgivaren bedöma riskerna för ohälsa i sin verksamhet. I detta ingår att bedöma riskerna för…

The post Arbetsrättsliga frågor med anledning av Coronaviruset appeared first on TEKO – Sveriges Textil och Modeföretag.