Arbetsrättsdagarna 2018

Varje höst genomför TEKO och Teknikföretagen en arbetsrättsdag för medlemsföretag på fem orter runt om i landet. Dagen är en möjlighet att uppdatera sig på arbetsrätts- och arbetsmiljöområdet, att ställa frågor till våra experter och utbyta erfarenheter i branschen. Årets tema är diskriminering, trakasserier och hantering av aktiva åtgärder. Förutom…

The post Arbetsrättsdagarna 2018 appeared first on Teko.