Regeringen stärker arbetet för en giftfri vardag

TEKO har läst information om budgetpropositionen för 2017 där Regeringen föreslår kemikaliesatsningar om totalt 375 miljoner kronor fram till 2020. Regeringen vill bland annat avsätta pengar till ett centrum för stöd till företag som vill byta ut farliga ämnen i kemiska produkter och varor. Förslaget om ett centrum för substitution…

The post Regeringen stärker arbetet för en giftfri vardag appeared first on Teko.