”Vi måste använda resurserna smartare”

Biomassa från skogen är en av nyckelkomponenterna för att skapa ett fossilfritt Sverige. Det anser miljö- och klimatminister Åsa Romson (MP). Samtidigt betonar hon att den svenska skogen måste värdesättas mer i en biobaserad ekonomi.