”Vi har aldrig haft så mycket skog som nu”

Vägen till ett hållbart och förnybart samhälle går via skogen, skogsbruket och skogsindustrin. Det betyder nya affärsmöjligheter för Sverige som en stor skogsnation.
– Med nya skogsprodukter kan vi bli ett grönt, innovativt föredöme, anser Sveaskogs vd Per-Olof Wedin.