”Vi är en industri med en enorm potential”

Sverige behöver en bioekonomisk strategi för att koordinera arbetet inom området och maximera värdet av skogens gröna guld. Det anser Karl-Henrik Sundström, vd och koncernchef för Stora Enso och ny styrelseordförande för Skogsindustrierna.