Värdelös skog med ändrad EU-förordning

I ett debattinlägg på altinget.se skriver Skogsindustrierna att försörjningen av träråvara till industrin kan bli osäker.