Trä i många nya former

Kartong och massa förblir brukens huvudprodukter i många år framöver. Men optimering av alla delströmmar öppnar nya möjligheter.
– Om 20 år kan 20 procent av pro­dukterna vara nya material som exempelvis nanocellulosa och kolfiber, säger Torgny Persson, forsk­nings­ och innovationsdirektör på Skogsindustrierna.