Trä bryter mark i 3D-skrivare

Förpackningar med inbyggda sensorer, sårförband som ”pratar” med vårdpersonalen och kläder som utnyttjar rörelseenergi för att ladda mobilen. Allt kan tillverkas av cellulosa i en 3D-bioskrivare.