Svenskar ser skogens potential

Svenskar är mest positiva till ett mer cellulosabaserat samhälle – följt av amerikaner. Det visar en internationell studie som forskningsinstitutet Innventia gjort bland konsumenter i fem länder om deras syn på omställningen till ett mer hållbart samhälle.