Stark svensk industri bäst för klimatet

Den globala klimatnyttan har större betydelse än att Sverige krymper sina utsläpp till netto noll 2045. Det menar Skogsindustrierna med anledning av Miljömålsberedningens rapport.