Skogsprogrammet tar form i sommar

I början av sommaren levererar de fyra arbetsgrupperna i det Nationella Skogsprogrammet (NSP) sina rapporter.
– Ett bra innehåll behövs för att bidra till regeringens vision om en växande bioekonomi. Lika viktigt är att det blir verkstad av förslagen, säger Mårten Larsson, skogsdirektör på Skogsindustrierna.