Skogen kan ge mer biobränsle

Biobränsle är en viktig del i det framtida energisystemet. Samtidigt ökar konkurrensen om skogsråvaran.