Sågat säljer som smör i Sverige

Fjolåret innebar försäljningsrekord för bygghandeln i Sverige. För sågverken var produktionen 2015 den högsta sedan uppröjningen efter stormen Gudrun 2007. Mycket tyder på att även 2016 kommer att bli ett år med stor efterfrågan på den svenska marknaden.