Producenterna vill ansvara för insamlingen

Ett utökat insamlingsansvar för kommuner kommer att få en negativ påverkan på insamling av förpackningar och returpapper enligt de mål som den tidigare regeringen satt upp till 2020.