Nytt projekt kring fiskfoder från trä

Ett nytt svenskt-norskt projekt ska utveckla processer och produkter från industriella restströmmar. SP Processum och PFI, Papir- og Fiberinstituttet i Trondheim, satsar särskilt på proteinframställning till fiskfoder samt en marknads- och ekonomianalys av hela värdekedjan, från trä till fisk.