Mer restvärme blir fjärrvärme

Restvärme till fjärrvärmenäten är ett bra exempel på hur den svenska skogsindustrin använder rester från sina processer på ett effektivt sätt. Det är en viktig del i en cirkulär ekonomi.