Låga räntor gynnar byggandet

Byggkonjunkturen i världen gynnas av låga räntor och av demografiska faktorer. Ökad miljöhänsyn i byggfasen kan också bli en konkurrensfördel för svensk träindustri.
– Är det någonstans som räntevapnet biter så är det på byggandet, säger Mats Kinnwall, chefsekonom på Skogsindustrierna.