Krönika: Skogens nyckelroll

Vi blir fler människor på jorden, städerna växer och den ständigt ökande konsumtionen belastar resurser som vatten, land, luft och alla råvaror. Därför är övergången till ett hållbart samhälle vår tids största utmaning.