Kraftig uppgång för byggmaterialindustrin

Företagen som tillverkar fönster, dörrar och trappor av trä har ökat sina leveranser under första halvåret 2015. Antalet påbörjade småhus ökade med 24 procent under perioden.