Konkurrenskraft möjliggör framtiden

Sverige är ett litet land som har lyckats positionera sig som en industrination med en betydande export. Svensk industri har byggt vår välfärd och skogsindustrin har en stor del i detta. Våra skogsföretag har under snart 200 år exporterat virke, papper och massa världen över och kommer fortsätta att leverera nya produkter och tjänster in i framtiden. Idag går 80 procent av våra produkter på export.