Hus av trä räddar både klimatet och bostadskrisen

Ökat industriellt träbyggande kan bidra till att lösa två av vår tids största utmaningar – klimatet och bostadsbristen.
– Det här är en bransch som satsar och nu börjar det lossna, säger Marie Johansson, projektledare vid SP Sveriges tekniska forskningsinstitut och professor vid institutionen för byggteknik på Linnéuniversitetet i Växjö.