Här finns 900 nya industrijobb

I motsats till de flesta branscher finns skogsindustrins sysselsättning utanför storstäderna. Samtidigt som jobben blir färre i glesbygd har den exportstarka skogsnäringen stora behov av att anställda nya medarbetare. Det passar ihop med regeringens strategi om en nyindustrialisering av Sverige.