Hållbar framtid

På FN:s klimattoppmöte i Paris har världens ledare samlats för att lägga grunden för ett nytt, bindande avtal om minskade utsläpp av växthusgaser. Den målsättningen är goda nyheter för vår planet och vi är redo att anta utmaningen inom vår bransch.