Generationsskifte på gång i skogen

Ett generationsskifte stundar i Skogsindustrin. Stora pensionsavgångar öppnar för många nya högkompetenta arbeten.