Gemensam sak med Finland

Sverige och Finland ska gemensamt ta tätpositionen för att utveckla bioekonomin inom EU och resten av världen.