Framtidsbruket

De svenska massa-, kartong- och pappersbruken investerar stort för nya sortiment och produkter. Den effektiva processen gör att många bruk är självförsörjande på energi. Överskott säljs som fjärrvärme och grön el till samhällets nytta.