Fortsatt global oro för tillväxten

Den globala konjunkturen är fortsatt svag, men den svenska ekonomin tuffar på i hög fart.
– Det är en direkt konsekvens av att vi har världens mest aggressiva riksbank, säger Mats Kinnwall, chefsekonom på Skogsindustrierna.