Forskningen får ny agenda

Arbetet med en ny nationell forskningsagenda för svensk skogsindustri har påbörjats. Utöver industrin är skogsägarna, offentliga finansiärer och den svenska forskarvärlden involverade.