”Forskningen bör fokusera på bioekonomi”

Sverige behöver en tydligare samlad inriktning mot bioekonomi inom forskning och innovation.
– Det är nödvändigt för att vi ska klara omställningen till ett fossilfritt samhälle, anser Torgny Persson, ny forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna.