Finland storsatsar

Den finska skogsindustrin storsatsar. Investeringar motsvarande 15 miljarder kronor planeras för de kommande åren och  nansiering söks för ytterligare två stora projekt på 20 miljarder kronor. Men det sker efter flera år av kräftgång för industrin och återhållna investeringar.