EU:s utsläppssystem: ”Konkurrenskraften måste vara i fokus”

Skogsindustrin är en föregångare i klimatarbetet, men behöver fortsatt fria utsläppsrätter och kompensation för indirekta koldioxidkostnader för att inte tappa konkurrenskraft.