Enad syn kring miljöhänsyn

Skogssektorn har enats kring målbilder om vad som är god miljöhänsyn i skogsbruket.