En global bioekonomi kan stoppa CO2 -ökningen

Sambandet mellan tillväxt och ökat CO2-utsläpp på global nivå måste brytas. Det menar Mats Kinnwall, chefsekonom på Skogsindustrierna.
– Här kan skogsindustrin spela en nyckelroll i ett globalt genombrott för bioekonomin, säger han.