Det bara växer och växer…

Om växthusgaserna fortsätter att öka väntar en dramatiskt ökad tillväxt av den svenska skogen. Det visar Skogsstyrelsens rapportpaket SKA15.
– Växthusgaser har ett väldigt stort inflytande på tillväxten i skogen, säger Svante Claesson, projektledare för SKA15.