”Bättre använda skogen än bara låta den stå”

Klimatnyttan från svenskt skogsbruk motsvarar hela Sveriges utsläpp av koldioxid.
– En ökad skogsproduktion kan göra Sverige till en minusutsläppare i den globala kalkylen, säger Johan Bergh, professor i skogsskötsel vid Linnéuniversitetet i Växjö.