Ambitiöst klimatmål välkomnas

Miljömålsberedningens förslag om nettonoll-utsläpp till 2045 är ambitiöst. Det borde leda till åtgärder som stärker bioekonomin, anser Skogsindustrierna.