Vi utgår från en realistisk bild av konkurrenskraften