Välkomna till halvdag om Industrins väg mot hållbarhet