Vad ska göras åt hotande effektbrist i elsystemet?