Uppskattat seminarium om nya standarder för biobaserade produkter