Uppdaterade leveransvillkor för kemikalier och tillsatsmedel