Tjänstemän: olika visstidsanställningsmöjligheter ersätts med en enda tidsbegränsad anställning