Svenska kriteriegruppen för hygieniska gränsvärden upphör