Strandhäll negligerar företagens oro för medfinansieringen